EKIPA "SZANUJĘ - SEGREGUJĘ" NA TRASIE PIERWSZEGO ODBIORU

Dzisiaj ekipa projektu „Szanuję – segreguję” wyruszyła w trasę, żeby odebrać pierwszą partię odpadów komunalnych od rodzin biorących udział w projekcie.  

 

Przypomnijmy, gospodarstwa domowe otrzymały od nas kubły na odpady wraz z workami do segregacji i od 8 kwietnia gromadziły w nich swoim zwyczajem to, co wytworzyły na terenie swoich gospodarstw domowych.

 

Dzisiaj odbieramy od rodzin worki, ważymy ilość zebranych śmieci, protokołujemy całość oraz na specjalnym stole przeprowadzamy analizę mikromorfologiczną, która będzie stanowiła podstawę oceny składu odpadów zebranych przez dane gospodarstwo domowe w podziale na rodzaje odpadów według klasyfikacji ustawowej i przydatności do powtórnego recyklingu.

 

 

Mini słowniczek:

 

Odpady komunalne: to odpady wytworzone w domu i pochodzące z nieprzemysłowej działalności człowieka.

 

Odzysk: to nic innego, jak możliwość wykorzystaniu odpadów w całości lub w części oraz możliwość odzyskaniu z odpadów substancji, materiałów i energii.

 

Recykling: to forma odzysku i polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w celu uzyskania substancji lub materiałów, które można ponownie wykorzystać. Recykling może być: organiczny, surowcowy, energetyczny.

 

 

Polityka Prywatności