KUBEŁKI NA ŚMIECI POSTAWIONE

Zaczynamy I badanie ilości generowanych w domach odpadów!

 

Uczestnicy projektu „Szanuję-segreguję” zostali wczoraj wyposażeni w 120 l. kubły do segregacji dla każdej z 5 frakcji. Na tyle, na ile pozwoliły warunki kubły zostały wstawione w miejscach, do których rodziny mają łatwy dostęp. Aby nikt niepożądany nie wrzucił do nich dodatkowych śmieci, czyli aby zostały zachowane warunki badania ilości wyprodukowanych przez rodziny odpadów, kubły zostały wyposażone w specjalne zamknięcia. Brawo Gdańskie Usługi Komunalne, które pomyślały o wszystkim.

 

 

Co teraz? Przed nami okres 21 dni, w których nasi uczestnicy odkładają do pojemników odpady, według swojej wiedzy co gdzie wyrzucić. Zakład Utylizacyjny pobiera od nich w cyklu tygodniowym odpady i sporządza raport końcowy. Zostanie w nim przedstawiona nie tylko ilość wyprodukowanych odpadów, ale również mikromorfologia, czyli wyniki składu w podziale na rodzaje dostarczonych odpadów według klasyfikacji ustawowej i przydatności do powtórnego recyklingu.

Polityka Prywatności