TY WYRZUCASZ, INNI Z TEGO PRODUKUJĄ!

 

Już jutro uczestnicy projektu przekonają się na własne oczy jak wygląd gospodarka obiegu zamkniętego. Spotykamy się w firmie Elcen, gdzie udajemy się na linie produkcyjne geowłóknin, które powstają min. z butelek typu PET odzyskanych w procesie sortowania odpadów w domach i zakładach utylizacyjnych.  

 

Temat warsztatów” Ty wyrzucasz – inni z tego produkują! wynika min. z hierarchii postępowania z odpadami (art. 17 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach). Odzysk/Recykling jest istotny z punktu widzenia gospodarki obiegu zamkniętego, w którym minimalizuje się zużycie surowców i wielkość odpadów oraz emisję i utraty energii poprzez tworzenie zamkniętej pętli procesów, w których odpady z jednych procesów są wykorzystywane jako surowce dla innych.

Polityka Prywatności