ZNAMY WYNIKI NASZEGO PROJEKTU BADAWCZO-EDUKACYJNEGO

Celem akcji była zmiana myślenia uczestników projektu, a przez nich też gdańszczan o odpadach, zmiana ich dotychczasowych nawyków na proekologiczne oraz zmierzenie dwukrotnie – przed i po udziale w specjalnym programie edukacyjnym – ilości odpadów komunalnych wyprodukowanych przez gdańskie rodziny w okresie 21 dni.

 

Dzięki edukacji rodzin, którą mieliście okazję śledzić od kwietnia do czerwca br. udało ograniczyć się ilości wytwarzanych odpadów nawet o 50 %!

 

To dowód na to, że małymi krokami i drobnymi gestami, każdy z nas codziennym zachowaniem dokłada swoją małą cegiełkę wspierającą regeneracyjny system gospodarki obiegu zamkniętego.

 

Wszystkim rodzinom biorącym udział w eksperymencie bardzo gratulujemy!

 

Raport Końcowy: LINK

 

Konferencja prasowa podsumowująca efekty projektu badawczo-edukacyjnego odbyła się w Avocado Spot 

 

 

Polityka Prywatności